To page body
Unipoli TampereUNIPOLI TAMPERE Poliisiammattikorkeakoulu TAMK Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto
HOMESTUDYINGWORKINGSTUDENT LIFEFOR EMPLOYERSNEWS AND EVENTSUNIPOLI
unipoli tampere: working: useful vocabulary

USEFUL VOCABULARY

 

FINNISH ENGLISH
aika, ajankohta, ajanjakso time, date, period
ansioluettelo CV, curriculum vitae, resumé
avoimet työpaikat vacancies, open vacancies
esimies superior, boss
hakuaika, viimeinen hakupäivä last application date
henkilöarviointi, soveltuvuustestaus/-testi personal estimation, aptitude test
henkilöstövuokraus temp service, hiring out personnel
henkilöstöpalveluyritys private employment agency
kesto duration, length
kesätyö summer job
koulutus, kurssi education, training
lisätietoja, lisätiedot further, additional information
lopputyöpaikka diploma work placement
määräaikainen fixed-term
määräaikainen työsopimus fixed-term contract
nettisivut www pages
nimike, titteli title
opinnäytetyö, lopputyö, diplomityö, gradu thesis job, diploma work
osoite, postiosoite, lähiosoite address
osa-aikainen part-time job
palkka renumeration, salary
palkkatoive salary request
pätevyys, kyky qualifications, competence, capability, talent
rekrytointi recruiting, recruitment
sopimus contract
sosiaalinen media, some social media
sähköposti e-mail
taito, osaaminen skill, know how
tavoite goal, target, ambition
tehtävänkuva, työnkuva job description
toimiala field, industry
työ, työpaikka, duuni job, work, employment
työhaastattelu job interview
työhakemus, hakemus marketing letter, cover letter, application letter
vapaamuotoinen hakemus free-form application
työnantaja employer
työnhakija job seeker, job applicant
työntekijä employee
työsopimus job contract
työtehtävä duty, task
ura career
urasuunnittelu career planning
ura- ja rekrytointipalvelut career Services
vaatimukset, edellytykset, kriteerit requirements, expectations, criteria
vakituinen, toistaiseksi voimassaoleva permanent, open ended
verkostot networks
viimeistään, mennessä  at latest, no later than (send your CV and application at latest 15th of May)
yhdistys, järjestö association, organization, society
yhteyshenkilö contact person
yrittäjä   entrepreneur
yritys company

 

 

 

 
UNIPOLI TAMPERE

Detailed contact information of the
higher education institutions (TAMK, TUT
and UTA) in Tampere.

For more information about Unipoli Tampere
cooperation, please email: unipolitampere@tut.fi.
NAVIGATION

>> Home
>> Studying
>> Working
>> Student life
>> For employers
>> News and events
Tampere University of Applied Sciences Tampere University of Technology University of Tampere Police College of Finland
Muokkaa